Skip to content

คำชี้แจงเกี่ยวกับกฎหมายการค้าแรงงานทาสสมัยใหม่

คำชี้แจงเกี่ยวกับกฎหมายการค้าแรงงานทาสสมัยใหม่

กฎหมายการค้าแรงงานทาสสมัยใหม่ของสหราชอาณาจักร

บริษัทของเรามุ่งมั่นที่จะรักษามาตรฐานทางจริยธรรมขั้นสูง ปกป้องสิทธิมนุษยชน และดำเนินการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตในทุกสิ่งที่เราดำเนินการเราไม่ยอมรับให้มีการค้าแรงงานทาสยุคใหม่ การบังคับใช้แรงงาน หรือการค้ามนุษย์ในรูปแบบใดๆ ของธุรกิจหรือห่วงโซ่อุปทานของเรา

บริษัทของเราอยู่ภายใต้ WPP และอยู่ภายใต้ คำชี้แจงเกี่ยวกับกฎหมายการค้าแรงงานทาสสมัยใหม่ของ WPPhere WWP เป็นสมาชิกในข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติและมุ่งมั่นที่จะดำเนินการตามหลักการ 10 ข้อ โปรดดูที่ดัชนีข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ

 

บริษัท ห่วงโซ่อุปทาน

หากทำได้ บริษัทจะใช้ซัพพลายเออร์ที่มีการรับรองจาก WPP ซึ้งแต่งตั้งขึ้นโดยทีมจัดซื้อจัดจ้างของ WPP Group สำหรับการจัดซื้อสินค้าและบริการโดยทั่วไป ซัพพลายเออร์ที่มีการรับรองเหล่านี้ได้รับการคัดเลือกตามนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างของ WPP

Ready to get started?

We’d love to hear from you. Fill out the form and a team member will be in touch right away.

Contact Th